Dostęp i kontrola kosztów

XSA

 

 • wykorzystuj wbudowane w urządzenia Xerox narzędzia do kontroli ilości wydruków
 • monitoruj ilość kopii, wydruków, skanówi i faxów wykonywanych przez użytkowników
 • loguj się do urządzenia za pomocą pinu
 • udostępniaj poszczególnym użytkownikom jedynie te usługi, których rzeczywiście potrzebują

 

PrintSafe

PrintSafeSoftware

 • zwalniaj wydruki za pomocą pinu lub karty
 • drukuj na urządzeniach Xerox lub urządzeniach innych producentów (druk podążający)
 • podłączaj do systemu nawet małe drukarki
 • przenoś funkcjonalność pomiędzy posiadanymi urządzeniami
 • dowolnie integruj oprogramowanie z obecnymi systemami

 

OptimiDoc

 • loguj się do urządzenia za pomocą pinu lub karty
 • drukuj na dowolnym urządzeniu (druk podążający)
 • zarządzaj parametrami druku na urządzeniu lub za pomocą reguł
 • monitoruj wszystkie drukarki niezależnie od producenta
 • drukuj z urządzeń mobilnych
 • skanuj bezpośrednio do zasobów firmowych i chmurowych
 • konwertuj na dowolne formaty MS Office i pdf z obsługą OCR
 • wykorzystuj kody paskowe i strefowy OCR dla dokumentów standaryzowanych
 • definiuj nazwę dokumentu na podstawie nazwy użytkownika, kodu paskowego, danych strefowych OCR i urządzenia
 • kontroluj koszty dzięki konfigurowalnemu raportowaniu w podziale na użytkowników, działu itd.
 • zarządzaj zdalnymi lokalizacjami i oddziałami firmy