OCR to proces rozpoznawania znaków w pliku rastrowym (obrazku). Wykorzystywany jest w procesie digitalizacji (skanowania)  dokumentów papierowych w celu zapisania ich w formie plików edytowalnych (np. doc) lub nadania im warstwy tekstowej (np. przeszukiwalny PDF). Dzięki temu mamy możliwość dowolnej edycji tekstu zawartego w dokumencie jak również możliwość wyszukiwania  dokumentów po zawartości (treści). Oba rozwiązania stosowane są w urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox.

Opisz swój problem W ciągu 48 godzin otrzymasz od nas bezpłatną poradę. Jeśli problem dotyczy np. jakości wydruku czy skanu załącz skan

Dodaj pliki