Pomimo coraz większej informatyzacji procesów biznesowych, dane z faktur kosztowych wprowadzane są najczęściej ręcznie. Jest to proces czasochłonny i obarczony ryzykiem popełniania pomyłek. Proponowany przez nas system obiegu dokumentów posiada mechanizm detekcji pól nagłówkowych  dowolnych polskich faktur, a integracja z systemem finansowym i pojawiające się na etapie weryfikacji danych podpowiedzi pozwalają na poprawne wprowadzenie dużej ilości danych w krótkim czasie.

Opisz swój problem W ciągu 48 godzin otrzymasz od nas bezpłatną poradę. Jeśli problem dotyczy np. jakości wydruku czy skanu załącz skan

Dodaj pliki