OD20180622

  • zintegruj panel urządzenia Xerox z oprogramowaniem OptimiDoc i zasobami firmowymi
  • skanuj bezpośrednio do formatów pdf, pdf przeszukiwalny, doc, xls, vcard
  • wykorzystuj dane z dokumentów dzięki strefowemu OCR
  • buduj dynamicznie strukturę katalogów na firmowym serwerze
  • wysyłaj przetworzone dokumenty bezpośrednio na adres e-mail
  • uporządkuj proces skanowania dzięki systemowym metadanym