Umowa serwisowa SLA ustala standardy obsługi serwisowej urządzeń tj. czas reakcji, czas naprawy, kary umowne za przekroczone terminy itd. Jako jedyna daje 100% gwarancję skutecznej naprawy w określonym czasie, a w przypadku przeciągającej się naprawy sewis zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego. Jest to najczęściej wykorzystywana forma współpracy tam gdzie wymagane jest zachowanie ciągłości produkcji (poligrafia, drukarnie cyfrowe) jak również w wielu środowiskach biurowych gdzie niesprawne urządzenia spowodować mogą problemy w przepływie informacji. Ważnym aspektem Umowy SLA są w pełni przewidywalne koszty eksploatacji zależne jedynie od ilości wykonanych wydruków.

Opisz swój problem W ciągu 48 godzin otrzymasz od nas bezpłatną poradę. Jeśli problem dotyczy np. jakości wydruku czy skanu załącz skan

Dodaj pliki