Systemy dostępu i kontroli ilości wydruków można podzielić na 2 podstawowe grupy. Pierwsza to system zliczający ilość kopii, wydruków, skanów i faxów w urządzeniach sieciowych przypadająca na urządzenie. Dla urządzeń lokalnych USB  zliczane są tylko wydruki, dane pobierane są przez specjalnego agenta z bufora wydruków i przesyłane do systemu zliczającego. Z tego względu nie jest to w pełni wiarygodny ani dokładny system. Druga grupa to zaawansowane systemy serwerowe z autentykacją użytkownika poprzez karty zbiżeniowe, piny i hasła. Pozwalają one na dokładne zliczanie ilości kopii, wydruków, skanów i faxów przypadające na użytkownika, grupy użytkowników itd. Z reguły posiadają rozbudowaną funkcjonalność zapewniającą bezpieczeństwo, redukcję kosztów, wydruk podążający, zaawansowane skanowanie, OCR,  łatwą obsługę i personalizowane raporty. Wiele urządzeń Xerox posiada już wbudowane narzędzia kontroli kosztów (Auditron, Xerox Standard Accounting), które pozwalają monitorować ilość kopii, wydruków, skanów i faxów w podziale na użytkownika bez ponoszenia kosztów dodatkowych systemów.

Opisz swój problem W ciągu 48 godzin otrzymasz od nas bezpłatną poradę. Jeśli problem dotyczy np. jakości wydruku czy skanu załącz skan

Dodaj pliki